Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 160902-2015 z dnia 2015-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych: Cz. 1 - mięso i przetwory mięsne Cz. 2 - nabiał (z wyłączeniem mleka) Cz. 3 - mleko Cz. 4 - warzywa, owoce, jaja. ujętych w zestawieniach stanowiących...
Termin składania ofert: 2015-07-08

Numer ogłoszenia: 163004 - 2015; data zamieszczenia: 02.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 160902 - 2015 data 30.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole Samorządowe Nr 82, ul. Zbigniewa Herberta 63, 15-779 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 87 99 114, fax. 85 87 99 114.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: